TINH DẦU BƯỞI

200.000  120.000 

Thông tin sản phẩm:

  • Tên tiếng Việt: Tinh dầu bưởi.
  • Tên tiếng Anh: Grapefruit Essential Oil.
  • Tên Khoa Học: Citrus x paradisi.
  • Thành phấn chính: Limonene, terpenalcol, sesquiterpenalcol.
  • Bộ phận chiết xuất: vỏ bưởi.